Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure ZP-PS.221.1.46.2023 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zana w Lublinie na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej oraz sprawowanie nadzorów autorskich