Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure ZP-PS.221.1.50.2023 - Zaprojektowanie i wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych ulic Hajdów – Zadębie w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego