Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure ZP-PS.221.1.51.2023 - Zaprojektowanie, wykonanie przebudowy i remontu oraz pełnienie nadzoru autorskiego istniejących ciągów pieszych w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin”