Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure ZP-PS.221.1.63.2023 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w budynkach przy ul. Krochmalnej 13i oraz ul. Krochmalnej 13j wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę środków higienicznych, czystości i dezynfekcyjnych oraz potrzebnego sprzętu do realizacji zadania